top of page

ARCHIV

AI meltdown aneb GPT-4 na úrovni okresních politiků

STARTUPISTA TOMÁŠ PLUHAŘÍK PŘEMÝŠLÍ, UMĚLÁ INTELIGENCE PÍŠE: Nedávno jsem měl tu čest sdílet své zkušenosti se středoškolskými studenty během jejich žurnalistického workshopu na CEVRO Institutu. Přednáškový program byl zaměřen na uplatnění umělé inteligence v oblasti žurnalistiky s následnou diskusí o možnostech začlenění AI do politického projevu a kultury. Zdá se, že na celostátní politiku umělá inteligence ještě nestačí, ale již hravě strčí do kapsy projevy politiků regionálních, neřkuli okresních!


Pro účely vizuálního podkresu jsme ještě nechali AI vygenerovat galerii různých vizuálů.

Kulminací našeho setkání bylo praktické využití GPT-4, kde jsme experimentovali s generováním projevů k příležitosti státního svátku 28. října, které by odrazily pozitivní i negativní rysy českého národa.


Výsledky experimentu nás překvapily. I když texty ještě nedosahují úrovně, kterou bychom očekávali od premiéra v hlavní vysílací době, určitě by obstály v místních projevech na krajských shromážděních.

Tento experiment vede k otázce, zda AI v dohledné době nepřevezme veřejná vystoupení politiků a nebude mít větší vliv na tvarování politické kultury, než jsme ochotni připustit.

Otázky jsme vytvořili společně se studenty a připojuji zde úplný přepis našeho experimentu. Pokud jej přečtete, získáte vhled do pozitivního i negativního potenciálu technologie a pochopíte výhody, které mohou politici získat aktivním využíváním AI.

Workshop Mládí vpřed aneb Kdo je nastupující generace novinářů na půdě vysoké školy CEVRO Institut:

ÚČASTNÍCI WORKSHOPU:

Ahoj, napis mi prosim projev politika na tema podstata ceskeho naroda k vyroci zalozeni ceskoslovenska 28.rijna. Vstupem jsou pozitivni vlastnosti jako odvaha (inspirace z legii z prvni svetove valky), narod improvizujicich kultilu, ktery timto prezil nedostatky komunisticke nadvlady a zraoven negativni vlastnosti jsou zavistivost vychazejici z obecneho nedostatku a pesimismus vychazejici z postaveni maleho narodu mezi velkymi narody a vychytralost a amoralnost vychazejici z nutnosti preziti.


GPT-4:

Vážení spoluobčané, dnes se zde sešli jsme, abychom oslavili výročí založení Československa, a rád bych vám přednesl pár slov o podstatě českého národa. Tato příležitost nám umožňuje pohlédnout zpět do minulosti, ale také zamyslet se nad naší přítomností a budoucností. Jednou z výrazných pozitivních vlastností, která charakterizuje český národ, je odvaha. Můžeme se inspirovat statečností našich předků, kteří bojovali v řadách legendárních legií během první světové války. Jejich obětavost a odvaha jsou dodnes zdrojem inspirace pro nás v boji za svobodu a spravedlnost. Další významnou vlastností, kterou si vážíme, je schopnost improvizace. Naše historie je plná příkladů, jak jsme se dokázali vyrovnat s nedostatky a překážkami. Ať už to byly nedostatky komunistické nadvlády, nebo současné výzvy, dokázali jsme vždy najít způsob, jak se přizpůsobit a přežít. Naše schopnost improvizace a kreativity jsou příznačné pro český národ.

Nyní se však musíme zamyslet nad některými negativními vlastnostmi, které nás mohou brzdit. Zavistivost je často spojována s nedostatkem a není prospěšná pro rozvoj společnosti. Je důležité si uvědomit, že společný postup a vzájemná podpora jsou klíčové pro naše úspěchy. Mějme odvahu být otevření a sdílet své úspěchy s ostatními, protože to nás posiluje jako národ. Další negativní vlastností, se kterou se potýkáme, je pesimismus. Náš postavení jako malého národa mezi velkými národy může někdy vyvolávat pocit méněcennosti. Avšak bychom si měli uvědomit, že naše historie je plná příkladů, kdy jsme dokázali překonat těžkosti a dosáhnout úspěchů. Je důležité si věřit a věřit ve schopnosti našeho národa. A konečně, chci se dotknout vlastností, které se vyvinuly jako reakce na obtížné podmínky ...

ÚČASTNÍCI WORKSHOPU:

napís mi to vice v kritickem duchu

GPT-4:

Vážení spoluobčané,

dnes se sešli jsme, abychom oslavili výročí založení Československa, a rád bych s vámi sdílel pár slov o podstatě českého národa. Při této příležitosti je důležité nejen slavit naše úspěchy, ale také se kriticky zamyslet nad našimi nedostatky a problémy.


Jednou z výrazných pozitivních vlastností, kterou můžeme připomenout, je odvaha. Historie českého národa je spojena s inspirací z legií z první světové války. Ale co s touto odvahou po nás zbylo? Často se zdá, že se stáváme pasivními diváky vlastního osudu, místo abychom se postavili za naše hodnoty a bojovali za ně. Další vlastností, která se obvykle zdůrazňuje, je schopnost improvizace. Ano, naše historie je plná situací, kdy jsme se museli rychle přizpůsobit a najít řešení. Ale často se zdá, že naše improvizace je spíše reakcí na problémy, které jsme si sami způsobili. Neustálé řešení krizí není udržitelné, a měli bychom se více zaměřit na prevenci a dlouhodobé strategie. Když se však zamyslíme nad negativními vlastnostmi, nacházíme zde zavistivost. Máme sklon být závistiví na úspěchu ostatních a táhnout se navzájem dolů. Namísto toho, abychom spolupracovali a podporovali se navzájem, se často upínáme na osobní prospěch a závist nás zraňuje jako společnost. Další negativní vlastností, kterou bychom si měli přiznat, je pesimismus. Často si postěžujeme na to, že jsme malý národ uprostřed velkých mocností.


Ale co s tím děláme? Místo abychom hledali způsoby, jak se vymanit z tohoto postavení a dosahovat úspěchů, často se skrýváme za pesimismem a snižujeme své ambice. A nakonec, musím zmínit i vlastnosti, jako je vychytralost a amoralita, které jsou často způsobeny nutností přežít. Ale co to říká o naší společnosti? Máme se skutečně pyšnit tím, že jsme schopni obejít pravidla a jed…

ÚČASTNÍCI WORKSHOPU:

napis mi to jako bigotni krestansky politik

GPT-4:

Vážení spoluobčané,

dnes se zde sešli jsme, abychom oslavili výročí založení Československa, a já, jako politik a oddaný křesťan, bych rád přednesl pár slov o podstatě českého národa z pohledu mé víry. Český národ je pověstný svojí odvahou a statečností, a já nemohu než vidět v tomto odraz Boží vůle. Inspirace z legií z první světové války nám ukazuje, jak můžeme sloužit Bohu prostřednictvím ochrany a obrany naší vlasti. Ať nás tedy tato odvaha posiluje v našem úsilí být Božím vyvoleným národem. Kromě odvahy je také důležité zdůraznit, že český národ je vyvoleným národem improvizace.


V Bibli nám Bůh ukazuje, že se často zjevuje prostřednictvím těch nejneobvyklejších a nejnečekanějších situací. A tak i my bychom měli být připraveni improvizovat a přijímat Boží vedení, ať už čelíme jakýmkoli nedostatkům či výzvám. Nicméně, v tomto dni nezapomínejme ani na naše hříchy a nedostatky. Zavistivost je hříchem, který nás odvádí od Boží lásky a jednoty. Měli bychom se modlit, aby Bůh vyléčil naše srdce a zbavil nás tohoto hříchu, abychom mohli žít v harmonii a bratrství jako Boží národ. Ačkoli můžeme být pesimističtí v důsledku našeho malého postavení mezi velkými národy, měli bychom se vzpomenout na slova Bible, která nám říkají, že s Bohem je všechno možné. Skrze naši víru v Krista můžeme překonat veškeré překážky a dosáhnout vítězství. Mějme tedy pevnou víru v Boha a věřme, že On nás povede i v těch nejtěžších dobách.


V neposlední řadě, jako křesťané, bychom měli být vědomi naší odpovědnosti být vychytralí a obhájci morálky. Bůh nám dal jasná pravidla a zákony, které bychom měli dodržovat ve všech aspektech našeho ž….

ÚČASTNÍCI WORKSHOPU:

zvyrazni a pridej cast o nerovnosti mezi socialnima vrstvama

GPT-4:

Vážení spoluobčané,

dnes se zde sešli jsme, abychom oslavili výročí založení Československa, a já, jako bigotní křesťanský politik, bych rád přednesl pár slov o podstatě českého národa, které zahrnují i aspekt nerovnosti mezi sociálními vrstvami.


Naše společnost se nevyhne faktu, že existuje nerovnost mezi bohatými a chudými. Tato nerovnost je součástí Božího plánu, ať už to chápeme nebo ne. Bible nám připomíná, že "chudí budete mít vždycky s sebou" a že Bůh zkouší naši víru prostřednictvím zkoušek a nepříznivých okolností. Avšak, jako křesťanský politik, je naší povinností vytvářet podmínky, ve kterých budeme usilovat o spravedlivou společnost, kde se chudým a slabým dostane přiměřené péče a podpory.


Je naší povinností usilovat o sociální reformy, které snižují nerovnosti a poskytují spravedlivé příležitosti pro všechny občany. Nerovnost mezi sociálními vrstvami může vést k mnoha problémům v naší společnosti. Chudoba a sociální vyloučení mohou způsobit, že lidé ztrácejí naději a motivaci k lepšímu životu. Je naší povinností jako křesťanských politiků hledat způsoby, jak tyto bariéry zlomit a zajistit rovné příležitosti pro všechny. Bůh nám dává odpovědnost a vyzývá nás, abychom se postavili na stranu těch, kteří jsou utlačováni a marginalizováni. Křesťanské hodnoty nás povzbuzují, abychom se postavili proti systému, který zotročuje a vykořisťuje chudé. Je naší povinností vyžadovat spravedlivé mzdy, kvalitní vzdělání pro všechny a dostupné zdravotní služby.


Nechť tato příležitost oslavy výročí založení Československa nám připomene, že jako křesťané a občané máme zodpovědnost bojovat proti nerovnosti a pracovat společně na vybudování spravedlivé a rovnocenné společnosti pro všechny. Věřme, že v Božím vedení ...

ÚČASTNÍCI WORKSHOPU:

dej tam apel na to aby lide aktivne bojovali za tyto myslenky

GPT-4:

Vážení spoluobčané,

dnes se zde sešli jsme, abychom oslavili výročí založení Československa, a já, jako bigotní křesťanský politik, bych rád vás všechny vyzval k aktivnímu boji za spravedlnost a rovnost ve společnosti. Nerovnost mezi sociálními vrstvami je problémem, který postihuje mnoho lidí v naší zemi. Není dostatečné jen přemýšlet o těchto otázkách, ale je naší povinností jednat.


Je naší povinností vstoupit do této bitvy a usilovat o změnu. Každý z nás může mít vliv na naši společnost. Je na nás, abychom se postavili na stranu spravedlnosti a rovnosti a bojovali proti nerovnosti, chudobě a sociálnímu vyloučení. Je na nás, abychom se aktivně angažovali ve veřejném životě, aby naše hlas byl slyšet. Vyzývám vás, abyste se spojili a utvořili hlasitý hnutí, které bude prosazovat sociální spravedlnost a rovné příležitosti. Organizujte se, sdružujte se s lidmi, kteří sdílí vaše hodnoty, a společně se angažujte ve veřejné debatě. Podporujte politiky, kteří se zasazují o sociální reformy a spravedlivé rozdělení bohatství. Ale nezapomeňte, že boj za spravedlnost nezačíná a nekončí u volební urny. Každý z nás může přispět svou prací na místní úrovni, pomáháním potřebným a prosazováním rovnosti ve svém okolí. Malé kroky mohou vést ke změně.


Nechť toto výročí slouží jako příležitost k obnově našeho závazku k boji za spravedlivou a rovnou společnost. Nezůstávejme pasivními diváky, ale aktivně se zapojme do tohoto boje. Nechť naše odvaha a víra nás posiluje, abychom se postavili proti nerovnosti a pracovali pro lepší budoucnost pro všechny občany naší země. Společně můžeme dosáhnout změny. Společně můžeme vybudovat spravedlivější společnost. Společně můžeme být světlem naděje pro ty, kteří se potýkají s nerovností a utrpením.

Pro účely vizuálního podkresu jsme ještě nechali AI vygenerovat galerii různých vizuálů:

Závěrem jsme se shodli, že během deseti minut jsme byli schopni vytvořit projevy a komunikace, které přesahovali průměr, který bývá viděn v regionální/okresní politice. Jestli AI dokáže plně nebo částečně nahradit politiky, na to jsme jednoznačný konsensus zatím nenašli.Dokáže AI nahradit politiky (minimálně jejich veřejný projev) v následujících 10 letech?

  • Určitě ano

  • Částečně ano

  • Spíše ne

  • Určitě ne


188 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


NEJČTENĚJŠÍ