top of page

ARCHIV

Strategická komunikace jako základ důvěry ve stát i klíč k udržení demokratických hodnot

Jaká je role státu v komunikaci hodnot ve společnosti? Potřebuje občanská společnost strategickou komunikaci státu ke své činnosti? A jaká jsou rizika její absence či politizace? Právě těmito otázkami se zabývala konference „Strategická komunikace státu a občanská společnost“, která proběhla 24. května v Poslanecké sněmovně. Akci zaštiťoval předseda výboru pro bezpečnost Pavel Žáček a předsedkyně podvýboru pro podporu demokracie a lidských práv v zahraničí Eva Decroix.


Konference Strategická komunikace státu a občanská společnost, 24. června 2024, zdroj: ods.cz.
Konference Strategická komunikace státu a občanská společnost, 24. června 2024, PSP ČR, zdroj: ods.cz.

Akci zahájili právě Pavel Žáček a Eva Decroix. Oba ve svých úvodních projevech zdůraznili, že strategická komunikace musí být vedena a podporována vládou, ale zůstává nadstranickou záležitostí. „Klíčové je dosáhnout konsenzu a zajistit, aby tato komunikace byla chápána jako zájem státu, nikoli koalice,“ řekl Žáček. Dodal také, že vládní koordinátor pro strategickou komunikaci bude hrát klíčovou roli v dosažení konsenzu a zajištění jednotného postupu ve prospěch celé společnosti.


Eva Decroix na začátku konference také poznamenala, že mnoho lidí mylně předpokládá, že potřeba strategické komunikace je všeobecně přijímaná. „Bohužel tomu tak není, a proto je velkým úspěchem, že se vláda tímto tématem začala zabývat a vytvořila roli koordinátora strategické komunikace,“ uvedla Decroix.


Diskuse byla velmi intenzivní a soustředila se na různé aspekty strategické komunikace, včetně důležitosti vzdělávání, informování mladé generace a zapojení neziskových organizací. „Neziskové i mimovládní organizace by více než rády pomohly, musí ale vědět jak a s čím,“ uvedla Nikoleta Nemečkayová, analytička Asociace pro mezinárodní otázky.

Jedním z nejsilnějších momentů bylo vystoupení Mikuláše Kroupy, ředitele a zakladatele neziskové organizace Post Bellum, který upozornil na dlouhodobé propasti mezi mladší a starší generací. „Velice často se setkáváme s konstatováním, že za tuto zemi by pamětníci už nebojovali, protože hodnoty, za které nasazovali životy, už podle nich vymizely,“ řekl Kroupa.


Post Bellum přitom rozhodně nebyla jedinou dobročinnou organizací, která se konference zúčastnila. Vystoupila zde i Barbora Trojak z Junáka – českého skauta. „Český skaut reprezentuje hodnoty jako empatie a soucit. Je navíc živoucím příkladem strategické komunikace, která funguje již mnoho let a osvědčuje se,“ uvedla Eva Decroix.


Na akci dorazili také zástupci z řad médií. I odsud zaznívaly apely na větší zapojení a přizvání ke spolupráci. Mezi dalšími významnými řečníky byli Kamil Nedvědický z Ústavu pro studium totalitních režimů, Martin Slávik z občanského sdružení Living Memory, Andrea Michalcová z Centra pro informovanou společnost, Vendula Menšíková ze Sítě na ochranu demokracie, Jiří Škvor z Charity České republiky, David Klimeš z Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, Bára Stárek z Díky, že můžem, Adriana Černá z Člověka v tísni, Martin Buchtík ze STEM: Ústavu empirických výzkumů a Ivo Zelinka z 91. skupiny informačního boje.


V květnu 2024 se vláda rozhodla vytvořit pozici vládního koordinátora strategické komunikace státu. Oficiálně ji otevřela k 30. květnu pod hlavičkou Úřadu vlády. Úkolem nového koordinátora bude předcházet nepřátelským vlivovým operacím směřujícím k destabilizaci státu, budovat důvěru v demokracii a podporovat součinnost občanů s veřejnými politikami v oblastech, jako je bezpečnost nebo ukotvení ČR v EU a NATO. Bude také aktivně nastavovat témata ve společnosti podporující strategické cíle v oblastech zásadního národního zájmu tak, abychom byli schopni dezinformacím předcházet a vysvětlovat, jaké jsou zásadní státotvorné principy České republiky. Roli koordinátora přijal Otakar Foltýn a byl také jedním z účastníků konference.


 
 

Zde zdůraznil, že strategická komunikace je klíčová pro udržení důvěry ve stát a jeho instituce. Musí být autentická a podporována vládou, ale nesmí se zaměňovat s politickou komunikací. Jako jedno z pozitiv uvedl, že máme dobrý základ v bezpečnostní strategii. „Máme formulováno, kam chceme směřovat, i jasně formulované hrozby. Bez toho bychom se nepohnuli,“ řekl Foltýn.


Na konferenci také představil základní principy strategické komunikace a její význam pro udržení důvěry ve státní instituce. Za hlavní témata strategické komunikace označil spojenectví s NATO, hodnoty Evropy, podporu Ukrajiny, mír a ústavní hodnoty včetně demokracie.


Konference „Strategická komunikace státu a občanská společnost“ otevřela důležitou diskusi, která je pro efektivní strategickou komunikaci státu zcela klíčová. Účastníci konference se shodli na tom, že strategická komunikace je nezbytná pro udržení demokratických hodnot a posílení důvěry občanů ve státní instituce. Nadstranická a autentická komunikace, která by měla být podporována vládou, musí zůstat oddělena od politické komunikace. Dalším krokem bude vyhodnocení Foltýnova působení, který v pozici stráví celkem šest měsíců. O tom, kam jsme se letos v oblasti strategické komunikace posunuli, se tedy dozvíme přibližně v listopadu tohoto roku.


 

Annie Drbohlavová studuje program Politologie a mezinárodní vztahy na Vysoké škole CEVRO. Rozhovor vznikl v rámci semináře Na semestr novinářem!

49 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


NEJČTENĚJŠÍ

HLAVNÍ PARTNER

1.png

PARTNEŘI

CZ_DEFENCE_ctverec_claim_krivky.jpg
Screenshot 2021-05-27 at 9.58.59.png
bottom of page