top of page

ARCHIV

Jak se bránit pasivně agresivní manipulaci

Aktualizováno: 21. 1. 2021

Znáte věčně podrážděnou a hostilní kolegyni? Pomlouvá Vás za zády a hašteří se kvůli malichernostem? Možná není zlá. Jen třeba trpí pasivně agresivní poruchou osobnosti (Passive aggressive personality disorder). Taková kolegyně výrazně snižuje kvalitu života nejenom sobě, ale i svému sociálnímu okolí.


Zdroj: psycheblog.uk

Její chování se nachází daleko za hranicemi očekávání společnosti. Nedokáže své názory prezentovat přímo, a proto intrikuje, pletichaří a pomlouvá za zády, aby si prosadila svou. Zdůrazňuje Vaše opomenutí či zpoždění úkolů a tím se snaží zdůraznit svou nepostradatelnost. Její předem detailně plánované chování se zdánlivě jeví jako neúmyslné.


Ve skutečnosti je nenávistné a vedené snahou druhým komplikovat život. Typicky třeba předstírá bezmoc: „Já jsem na excel úplně levá. Pomůžeš mi s tabulkami? Jinak mě šéf vyhodí.“ Vy si pak sednete a do noci děláte tabulky za „bezmocnou kolegyni“. Takže si musíte dát pozor, abyste nesedli na lep. Pojďme se na to podívat blíže.


Při jednání s druhými lidmi můžeme občas zažívat nepříjemný pocit. Šéf, partner, zkrátka druhá strana nám vyčítá, obviňuje nás, nebo nám naopak bezdůvodně lichotí. To bývají často projevy manipulace stejně jako poučování, moralizování, zastrašování nebo ironie. Je třeba to včas rozpoznat a naučit se manipulátorům bránit, byť by to byli třeba i naši přátelé. Dostaneme-li se do vlivu manipulanta, má to na nás neblahý vliv. Manipulaci využívají pasivně agresivní lidé k tomu, aby dosáhli svých cílů, a to jak v pracovním prostředí, tak v soukromém životě. Manipulující lidé v nás vyvolávají nepříjemné pocity a tlačí nás někam, kde být nechceme – mimo naše hřiště. Manipulace pasivně agresivních lidí vedou pouze k transakcím, nikoliv k loajalitě.


Řekne-li nám někdo, že bez nás nemůže být, že je na nás závislý, vlastně se nás tím k sobě snaží připoutat. Ve skutečnosti po nás dříve nebo později začne něco požadovat, a pokud to nesplníme, zahrne nás výčitkami a obviňováním.

Nejprve je třeba takovou osobu rozpoznat. Kdo to je a co má za lubem? Nejčastěji s ostatními manipulují lidé, kteří si sami nevěří, a hlavně ti, kteří nevěří, že mají pro druhého dostatečnou hodnotu, aby si mohli dovolit riskovat vztah založený na důvěře. Tito lidé mají často strach z vlastního selhání nebo z nějaké ztráty. Mnoho lidí ale také manipuluje z neznalosti, jednoduše proto, že nezná efektivnější způsob jednání.


Takový manipulátor pracuje na vzbuzování pocitu viny a strachu. Nejdřív nám například lichotí a hned vzápětí nás o něco žádá. Můžeme si být jisti, že jeho komplimenty nejsou upřímné. Neupřímnou lichotku poznáme podle toho, že je přehnaná a obecná. Další formou manipulace jsou výčitky a obviňování. Ty v nás mají vzbudit pocit, že jsme selhali, a ani nás při tom nemusí napadnout, že jsme vlastně obětí manipulátora.


Řekne-li nám někdo, že bez nás nemůže být, že je na nás závislý, vlastně se nás tím k sobě snaží připoutat. Ve skutečnosti po nás dříve nebo později začne něco požadovat, a pokud to nesplníme, zahrne nás výčitkami a obviňováním. Dobrými manipulátory dokáží být i děti. Velmi rychle se naučí odhalit naše slabiny a umí jich využít například tím, že se rozbrečí kvůli tomu, aby dosáhly toho, co chtějí. Využívají ji ale i dospělí, když mlčí, aniž by jasně řekli, co je na druhém člověku rozčílilo.Chceme-li odhalit manipulaci, musíme se v první řadě soustředit na odhalení manipulativních technik. Užití těchto technik může mnohdy snadno prozradit mimika manipulátora, jeho gesta nebo hlas a také náš vlastní pocit nesvobody či nepohody během samotného aktu manipulace.


Mezi efektivní nástroje proti manipulaci patří nečekanost, otázky, zastavovací výrok a odmítání

1. Nečekanost znamená zaskočit manipulátora reakcí, kterou nepředpokládal, a na jeho slova říci něco, co by ho ani ve snu nenapadlo, že byste mohli vyslovit.

2. Otázky mají za úkol zapojit druhého do hovoru.

3. Zastavovacím výrokem dáte najevo, že v konverzaci nechcete pokračovat. Může se jednat například o věty jako: Když myslíš, Nemám co dodat, Je to uzavřená kapitola či Howgh – domluvil jsem.

4. Odmítnutí je možné několika způsoby (částečné odmítnutí, návrh alternativního řešení, empatické odmítnutí, prosté odmítnutí…).

5. Nenechávejte se v žádném případě nakazit taktikou, kterou používá manipulátor, neoplácejte, protože přesně to je cílem manipulátora.


Zkuste si odpovědět na následující otázky:

 • Děláte často věci, které po vás nadřízený vyžaduje, i když je dělat nechcete?

 • Máte pocit, že vás nadřízený nebo kolega v práci využívá nebo zneužívá vašich dobrých vlastností a ochoty pomoci?

 • Někdo překrucuje vaše výroky?

 • Jste nuceni souhlasit s něčím, s čím sami nesouhlasíte?

 • Máte pocit viny, aniž byste objektivně něco špatného udělali?

 • Máte nepříjemný pocit závislosti nebo ponížení?

 • Stáváte se obětí nepravdivých pomluv nebo lží?

 • Je na vás přenášena odpovědnost, která není ve vaší kompetenci?

Pokud jste na většinu otázek odpověděli kladně, je pravděpodobné, že s vámi někdo manipuluje. V rámci vlastního psychického a fyzického zdraví je potřeba, abyste s tím něco udělali.


Často se stává, že manipulátor využije vašeho překvapení a vybafne na vás požadavek, abyste udělali něco, co udělat nechcete. Než v leknutí a z nedostatku protiargumentů přitakáte, zkuste přehodit míček na druhou stranu hřiště. Vezměte si čas na rozmyšlenou. Řekněte, že si to musíte ještě rozmyslet. A na tom trvejte.


Na začátku většinou jednají tak, aby nám byli sympatičtí, využívají své charisma a znalost slabých stránek ostatních lidí. Z psychologického hlediska manipulátor bývá často narušenou osobností s narcistickými rysy. Většinou má velmi nízkou sebehodnotu, sám si nevěří a bojí se vlastního selhání. Mnoho lidí také manipuluje nevědomě, jednoduše proto, že neznají efektivnější způsoby jednání.


Manipulátoři mají často dokonale vyvinuté techniky

Ve svých obětech vyvolávají pocity méněcennosti, úzkosti a viny. Často nám něco vyčítají, poučují, lichotí, stále něco potřebují, moralizují, zastrašují nebo používají ironii. Mění názor, nesnášejí odpor nebo kritiku, lžou a nejsou schopni se vyjádřit jednoznačně. Někdy je těžké si manipulaci uvědomit, protože probíhá skrytě.


Stejně tak jako mají manipulátoři své typické charakteristiky, mají své typické vlastnosti i jejich oběti. Z dlouhodobého hlediska je důležité, abyste našli příčiny,proč s vámi někdo manipuluje, nebo se jim alespoň přiblížili.

 • Vážíte si sami sebe?

 • Důvěřujete svým schopnostem?

 • Dokážete si stát za svým názorem?

 • Bojíte se konfliktů?

 • Jste příliš důvěřiví, hodní nebo naivní?

 • Máte strach ze svých chyb, ztrapnění nebo ponížení?

Na tyto a další podobné otázky nestačí jednoduchá odpověď ano nebo ne. Jsou to životní témata, na kterých je potřeba důkladně zapracovat a zjistit, co se za nimi ukrývá. Mají pro vás z hlediska osobní pohody, úspěchu a klidu klíčový význam. Pokud si je nevyřešíte, je velmi pravděpodobné, že v budoucnosti potkáte podobné osoby, které na vás budou používat obdobné strategie, a vy se opět ocitnete v roli oběti. Pomoci může kouč nebo terapeut, který vám zprostředkuje zdravý náhled na vás a vaši situaci.

 • Najděte si podporu v nejbližším okolí

Jak se často říká, „sdílená starost je poloviční starost“. Velmi vám pomůže, pokud si v práci najdete spřízněnou duši, která vás podpoří, vyslechne, dá vám nezávislý pohled na situaci a bude na vaší straně.

 • Navštivte kurzy asertivity a komunikace

Na těchto kurzech se seznámíte s konkrétními situacemi a technikami, které manipulátoři s oblibou využívají, a s tím, jak se jim konkrétně můžete bránit. Také se naučíte způsoby, jak se efektivně prosadit a ustát svůj vlastní názor.

 • Změňte zaměstnání

Pokud se i přes vaše úsilí bojovat s manipulací stále cítíte v práci smutní, vyčerpaní, nešťastní a případně přichází zdravotní a psychické problémy, které si přenášíte i do osobního života, věřte, že je načase změnit zaměstnání. Příručky sice radí, jak na to, ale když přijde okamžik, kdy je třeba obhájit svá práva, lidé buď ustoupí nebo se začnou chovat agresivně. Asertivita však není agresivita. Proto se nesmíte nechat strhnout k emotivnímu jednání. Naopak, je třeba ukázat, že jednáte na základě rozumu, nikoli momentálních pocitů, doporučují psychologové.

Manipulátor totiž vyzkouší všechny prostředky, jak vás obměkčit a vymoci si své. Staví se do role slabého a ublíženého. Zahrnuje vás výčitkami a barvitými popisy toho, co mu vaše jednání způsobí. Nenechte se citově vydírat a nedejte si vnutit pocit viny za něčí problémy. Jde totiž o váš život. Přemýšlejte, co chcete udělat vy sami a podle toho se zachovejte, aniž byste své rozhodnutí jakkoli zdůvodňovali. Asertivita vám to dovolí.


Zvládnout konflikt bez emocí

Pojem asertivita se dnes často skloňuje v souvislosti s osobním i pracovním životem. Co však přesně znamená? Asertivita je způsob chování vůči okolí. Spočívá v umění prosadit se, ne však na úkor druhých. Jednáte-li asertivně, dokážete respektovat své okolí i sami sebe. Tímto způsobem lze zvládnout konflikt, aniž byste někoho urazili nebo se sami cítili dotčení.

Znamená to domluvit se a zároveň obhájit svoje hranice, umět požádat o laskavost, ale také odmítnout. Většina z nás se této dovednosti musí učit. Nejde jen o to prosadit svůj názor. Podstatné je, jak to děláme. Asertivní člověk se s ostatními domluví, aniž by je tlačil do rohu. Otevřeně vyjadřuje své myšlenky a pocity, ale neporušuje práva jiných. Agresivní člověk se sice také vyjadřuje otevřeně, ale nevhodným způsobem.


Pro firmu je asertivní zaměstnanec přínosem: je zdravě sebevědomý, iniciativní, problémy řeší otevřeně, nepletichaří. Asertivní šéf umí být dobrým vedoucím, asertivní podřízený si zachová chladnou hlavu i pod přívalem kritiky.


Zaměstnavatelé si uvědomují, že znalost komunikačních technik zlepšuje mezilidské vztahy ve firmě a zvyšuje výkonost pracovníků. Zajištují proto pro své zaměstnance vzdělávácí kurzy s praktickým nácvikem asertivního jednání. Jednou z metod, kterou se lze snadno naučit, je technika přeskakující gramodesky. Znamená to nenechat se vyvést z míry agresivním jednáním druhého, trvat na svém a stále dokola opakovat svůj požadavek.

Máte pocit, že na vás ostatní štípou dříví? Můžete to změnit. Stačí stát za svým názorem. Nenechat sebou vláčet. Věřit si a nedopustit, aby vyhrávali ti, kteří nejsou v právu, ale mají ostřejší lokty.

2 560 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


NEJČTENĚJŠÍ

HLAVNÍ PARTNER

1.png

PARTNEŘI

CI_Postgradualy_1200x627_09_17-1[2].gif
CZ_DEFENCE_ctverec_claim_krivky.jpg
Screenshot 2021-05-27 at 9.58.59.png
bottom of page