top of page

ARCHIV

Islámský džihád a koronavirus

Aktualizováno: 23. 4. 2021

Koronavirus řeší celý svět. Islámští teroristé nejsou výjimkou. Proč v něm někteří vidí předzvěst Soudného dne? Přinášíme první z textů izraelských expertů z International Institute for Counter-Terrorism (ICT). Článek si také můžete rovnou přečíst v originále v angličtině zde.


Když se pandemie koronaviru začala šířit do celého světa, nabyli někteří islámští duchovní přesvědčení, že virus možná seslal sám Aláh jako trest za neposlušnost a hříchy celého lidstva. Jiní duchovní zase tvrdí, že pandemie je předzvěstí blížícího se dne posledního soudu.Někteří šíitští duchovní spatřují v pandemii znamení, která souvisí s návratem Mahdího, muslimského spasitele, a to včetně globálních ekonomických problémů a celkového chaosu. Vědecké studie ukazují, že konspirační teorie obvykle vznikají v období krize a nejistoty ve společnosti. Přesně takové podmínky připravil šířící se virus, což vysvětluje i rozmach konspiračních teorií v souvislosti s koronavirem.


Vypuknutí globální pandemie koronaviru poskytlo islamistům novou příležitost k šíření antisemitismu a konspiračních teorií o jejich údajných nepřátelích. I když koronavirus zasáhl jejich úhlavní nepřátele Spojené státy a Izrael, mnoho islamistů spatřuje konspiraci (tedy například, že za pandemií stojí tyto státy) prakticky za vším.


Ale vůdci a vojenští velitelé teroristických skupin jsou plně zaujati koronavirovou krizí a nutností postarat se o zdraví a blaho svého lidu.


Kvůli koronaviru byli velitelé islamistických teroristických skupin nuceni změnit své priority a jednat tak, že je třeba na prvním místě bojovat proti koronaviru a dočasně pozastavit teroristické útoky.

Hassan Nasrallah, vedoucí představitel Hizballáhu, ve svém projevu řekl, že „dnes čelíme nepříteli, jehož hrozba je jasná a dalekosáhlá. Tuto hrozbu nezastaví žádné hranice a proniká do celého světa. Jsme uprostřed války, globální války, kterou vedou lidé, a kterou vlády celého světa řeší jako prioritu.“ Dodává, že „v každé bitvě je vždy cíl a nepřítel. Problém je, že v této bitvě je nepřítelem koronavirus, který je ve všech aspektech anonymní. Jeho hrozba je ale zřejmá všem lidem.“


Islámský stát

Islámský stát ve svém oficiálním newsletteru al-Naba šíření smrtelného viru oslavoval a již dříve poukazoval na to, že přírodní katastrofy jsou důkazem toho, že je Bůh podporuje v zacílení na své nepřátele. Využil dokonce přirozeně se vyskytující jevy k navrhovaným útokům, přičemž svým následovníkům vštěpoval, že pokud nějaká přírodní katastrofa způsobí takové utrpení, džihádisté mohou způsobit podobnou zkázu využitím uměle vytvořených metod.


Islámský stát bere v potaz, že koronavirus se poprvé objevil v čínském Wuchanu a že čínská vláda utlačuje ujgurské muslimy. „Boží moc udeřila na Čínu, která vyhlásila válku islámu a muslimům a pronásleduje naše ujgurské bratry… choroby neudeří samy od sebe, ale jen z rozkazu a nařízení božího.“


Poté, co Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila „globální pandemii koronaviru“, Islámský stát (IS) změnil svůj postoj a vydal instrukce, jak s koronavirem zacházet. V jejich posledním newsletteru al-Nava se zdůrazňuje „rostoucí obava ze šíření vysoce infekčního viru“ a dodává se, že „toto by mohlo dostat WHO do stavu nouze.“ Instrukce zveřejněné v tomto newsletteru byly skoro totožné s instrukcemi zbytku světa, od hygieny rukou po vyhnutí se cestám do Evropy.Teroristická skupina poskytla svým členům nové směrnice, kterými by se měli řídit. Např:

  • Časté mytí rukou a zakrývání úst při zívání a kýchání

  • Vyhýbání se cestám do Evropy kvůli koronaviru, přičemž Evropu nazývají „zemí epidemie“.

  • Radí všem zdravým, aby nejezdili do oblastí zasažených virem a těm, kteří virem byli postiženi, aby je naopak neopouštěli.

  • Členové Islámského státu by měli dbát o svou víru v Boha, svěřit mu svou důvěru a u něj hledat útočiště v nemoci. Popisuje koronavirus jako muka seslaná Bohem na kohokoli se rozhodne.


Somálsko - Al Shabaab

Somálské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo dne 16. března 2020 svůj první případ kovidové nákazy. Byl jím somálský občan, který se vrátil z Číny. Somálská vláda ve snaze zamezit šíření viru vydala zákaz všech mezinárodních letů v obou směrech.


Somálská vláda čelí rebeliím v několika částech země. Rozlehlá území jsou v rukou ozbrojené skupiny napojené na al-Káidu, al-Shabaab, které cenzurují veškeré informace o šíření koronaviru. Vůdce al-Shabaab Abu Ubeida oznámil, že jeho skupina po vypuknutí epidemie pozastavila veškeré aktivity.


Abu Ubeida přiznal, že vypuknutí pandemie může mít vliv na skupinu i na území pod její kontrolou. Podle indexu zranitelnosti infekčních nemocí (IDVI) vytvořeného agenturou RAND, který je ukazatelem schopnosti země vyrovnat se s vypuknutím infekční nemoci, patří Somálsko k zemím nejhůře připraveným na zvládnutí smrtícího koronaviru. Dopady na Somálsko by mohly být zdrcující. Desetiletí násilí a bezpráví totiž připravilo zemi prakticky o veškerou zdravotnickou infrastrukturu.

Hizballáh

Koronavirus v Libanonu je poslední v řadě krizí, která zasáhla zemi v probíhajících politických nepokojích, masových protivládních protestech a vážné hospodářské krizi. Írán se potýká s jedním z nejsmrtelnějších ohnisek viru, ale do 13. března 2020 íránský režim a Hizballáh epidemii ignoroval. Do té doby byly jejich priority spíše ve vojenských operacích než v blahobytu íránského a libanonského lidu.


Problémem Hizballáhu se stala šíitská komunita. Mnoho obyvatel Libanonu si stěžovalo, a to včetně samotných šíitů, na íránské lety směřující do Libanonu, které šíření viru napomohly, ale Nasralláh to odmítl komentovat.


První případ koronaviru v Libanonu byl hlášen dne 23. února 2020, kdy 45letá žena měla pozitivní testy po letu z íránského města Qom. Libanonci věří, že tyto lety dopravily do Libanonu nejen Libanonce, ale také nakažené Íránce, kteří měli být léčeni v soukromých nemocnicích Hizballáhu.


Fakt, že médiím nebyl povolen vstup na letiště, naznačoval, že Hizballáh něco nebo někoho skrýval. Generální tajemník Hizballáhu Hassan Nasrallah zdůraznil, že svět je před bitvou proti nepříteli zvanému „Koronavirus“, a všichni se musí zapojit, ale slíbil, že v této bitvě zvítězíme. „Odpovědnost v tváří tvář koronaviru je komplexní. Virus může být poražen, pokud každý převezme odpovědnost a bude hrát svoji roli,“ řekl.


Libanonská vláda, bezpečnostní síly a Hizballáh se společně snaží situaci zvládnout. Libanon v rámci opatření proti viru uzavřel vzdělávací instituce, restaurace, noční kluby, hospody, kavárny, výstavy, parky, kina, nákupní střediska a další místa, kde se shromažďují lidé. Libanon také zakázal lety z jedenácti těžce zasažených zemí včetně Íránu. Kritici ale namítají, že rozhodnutí přišlo příliš pozdě.


Hizballáh zmrazil všechny návštěvy Íránu a uvalil karanténu na skupinu syrských studentů, kteří se vraceli do Libanonu přes damašské letiště. Nasralláh řekl: „Jsme před humanitární bitvou par excellence. Máme čínské zkušenosti, které naznačují, že pandemie může být potlačena.“ Dodal, že dokud svět neobjeví lék na tuto pandemii, musí být cílem omezení šíření viru i lidských ztrát.


Hamás v pásmu Gazy

Hamásem ovládané pásmo Gazy je hustě obydlená oblast (s více než 2 miliony lidí), kde by se koronavirus mohl šířit velmi rychle, což by mohlo vyústit v humanitární krizi. Izraelští představitelé vyjádřili obavu, že je jen otázkou času, kdy se koronavirus dostane do pásma Gazy.

Nedávný relativní klid na izraelských hranicích s pásmem Gazy je výsledkem obav vedení Hamásu z šíření koronaviru a závislosti na Izraeli a Egyptě při řešení pandemie.


Hamás a další teroristické frakce v Gaze se také obávají, že v případě raketových útoků zahájených z pásma Gazy proti jižnímu Izraeli, žhářských balónů nebo násilných střetů na hranicích by Izrael využil toho, že se svět soustředí na boj proti koronaviru a mohl by provádět masivní nálety, případně zavraždit teroristické vůdce. Představitelé Hamásu tvrdí, že Hamás zachová klid zbraní a že na střety na hranici Gazy nenastal čas.

Taliban v Afghánistánu

Pandemie koronaviru zasáhla Afghánistán v době, kdy se potýká s několika krizemi: nárůstem násilí Talibanu, které uvrhlo domnělý mírový proces do chaosu, a politickým sporem, kdy se o prezidentský úřad přihlásili dva kandidáti.


USA a Taliban podepsaly v únoru 2020 dohodu, podle níž mají všechny zahraniční síly opustit Afghánistán do 14 měsíců, ale pouze v případě, že Taliban zahájí mírové rozhovory s vládou Kábulu a bude dodržovat různé bezpečnostní závazky.Velitelé Talibanu, kteří ovládají přibližně polovinu země, pandemií berou vážně a prosadili různá opatření na její potlačení:

  • Uspořádali shromáždění ke zvýšení povědomí o koronaviru a požádali starší a místní vůdce, aby přijali preventivní opatření.

  • Žádají všechny vracející se uprchlíky i ty, kteří přicházejí ze zahraničí, aby se nechali otestovat.

  • Taliban slíbil bezpečný průchod mezinárodním zdravotnickým organizacím a humanitárním pracovníkům, kteří bojují proti koronaviru.


Taliban dále vyjádřil znepokojení nad rozšířením koronaviru ve vládních věznicích. Naléhavě vyzval mezinárodní organizace a agentury, aby pomohly předcházet propuknutí epidemie ve věznicích, a také požádal své uvězněné členy, aby dodržovali pokyny Světové zdravotnické organizace.


Taliban zintenzivnil útoky na afghánské síly od únorové dohody, přestože afghánské jednotky jednostranně ukončily útočné operace. Ani koronavirus ale nezastavil Taliban v pokračování ofenzivních operací. Zvláštní vyslanec Evropské unie pro Afghánistán Roland Kobia vyzval k úplnému příměří tváří v tvář rostoucí hrozbě koronaviru.

Pandemie koronaviru je ukázkovou studií asymetrické války

Pandemie koronaviru přinutila většinu teroristických organizací, včetně těch nejradikálnějších jako je Islámský stát, k přijetí neformálních pravidel, které mají zabránit šíření viru.


Všechny organizace přijaly fakt, že nyní je nutné bojovat s virem, a ani Hizballáh, ani Hamás nyní nemají zájem na násilí. Ale momentální klid zbraní je jen dočasný, a jakmile bude virus poražen, všechny teroristické skupiny se k násilí a válčení vrátí.


Ať už pandemii způsobili divocí netopýři, nebo přenos nastal na trhu s exotickým masem v Číně, je to zajímavá inspirace pro budoucí bioterorismus. Pandemie koronaviru je ukázkovou případovou studií, ze které se lze o hrozbách a efektech nekonvenční asymetrické války mnoho naučit:

  • Žádná země není imunní vůči bioterorismu.

  • Škody jsou enormní a přichází velmi rychle (mohou být globální).

  • Odpovědi jsou předvídatelné a neúčinné (alespoň ve fázi propuknutí nemoci).


Pandemie koronaviru připomíná teroristickým skupinám, že smrt nerozlišuje mezi náboženstvími, ideologiemi ani hranicemi. To sice může odradit hybridní teroristické organizace jako Hizballáh a Hamás od využívání prostředků bioterorismu, ale určitě neodradí ty nejradikálnější jako je Islámský stát.


 

Shaul Shay je izraelským vojenským historikem a bývalým zástupcem šéfa Národní bezpečnostní rady Izraele. Nyní působí jako výzkumný pracovník na Institute for counter Terrorism (ICT) v rámci Interdisciplinary Center Herzliya v Izraeli.


Článek byl redakčně zkrácen. Původní text v angličtině včetně odkazů na zdroje najdete na stránkách International Institute for Counter-Terrorism (ICT).


2 168 zobrazení

Kommentare


NEJČTENĚJŠÍ

HLAVNÍ PARTNER

1.png

PARTNEŘI

CI_Postgradualy_1200x627_09_17-1[2].gif
CZ_DEFENCE_ctverec_claim_krivky.jpg
Screenshot 2021-05-27 at 9.58.59.png
bottom of page