top of page

ARCHIV

Analýza aktuálních vojensko-operativních změn v ukrajinsko-ruském konfliktu

Aktuální analýza vojensko-operativních změn na ukrajinském bojišti z pera operativce Radka Fila: Klíčovou otázkou pro Rusko zůstává, zda nadále bude ve střednědobém horizontu schopno nahradit nedostatek dovozu ze zemí, na které se vztahují sankce. K sankčnímu režimu se připojilo osm z deseti největších ekonomik světa, důležitými výjimkami jsou ale Čína a Indie.


Dělostřelecký systém „Bohdana“ ostřeluje pozice ruských sil v Charkovské oblasti. 13. září 2023. Zdroj:  - photo: Serhii Nuzhnenko (Radio Free Europe/Radio Liberty) / the Collection of war.ukraine.ua.
Dělostřelecký systém „Bohdana“ ostřeluje pozice ruských sil v Charkovské oblasti. 13. září 2023. Zdroj: - photo: Serhii Nuzhnenko (Radio Free Europe/Radio Liberty) / the Collection of war.ukraine.ua.
Rozšíření délky frontové line na cca 1 200 km s cílem vázat techniku a jednotky Ozbrojených sil Ukrajiny (dále ZSU)

Rozšířená délky aktivní frontové linie donutila ZSU upevnit ukrajinské jednotky na linii dotyku a souběžně s tím rozmístit dělostřelectvo a vynaložit munici na eliminaci cílených po sobě jdoucích útoků Ozbrojených sil Ruské federace (dále OS RF). Tato dynamika, která je nyní převládající, má za cíl vyšší spotřebu munice ZSU, vázání mobilních sil, mimo jiné ve směru na Charkov. ZSU musela vyčlenit kapacity k obraně svého druhého největšího města a vzhledem k velikosti ruské skupiny sil v oblasti, tato aktivita váže rezervy kritického materiálu, od protivzdušné obrany až po dělostřelectvo a současně umožňuje OS RF zvýšit efektivitu své činnosti v Záporožské oblasti. 


Cílem RF je po vyčlenění rezerv ZSU v těchto směrech, rozšíření tlaku na Doněcké oblasti. Cílem těchto aktivit je přerušit ukrajinské zásobovací trasy spojující Kostiantynivku a Kramatorsk. Predikce je taková, že pokud ZSU ztratí tyto zásobovací trasy určené pro lokalizované vnitřní linie, budou OS RF schopné postupovat na sever a na jih a eliminovat ukrajinské dělostřelectvo na těchto osách.


Došlo ke [1]snížení obranyschopnosti ukrajinského vzdušného prostoru, které je dáno nedostatečným množstvím kompletů protivzdušné obrany (dále PVO) pro pokrytí celého vzdušného prostoru a nyní k oslabení nově přispělo:  


V současnosti jsou ZSU nuceny stále více vázat svou disponibilitu na ochranu vojenských a energetických strategických komplexů, a to za podmínek zvyšující se nutností ochrany vzdušného prostoru pro velké sídelní aglomerace. Důsledkem je nucená volba mezi obranou kritické národní infrastruktury vůči svým obranným liniím.


Kromě podstavu kompletů PVO dochází i k vyčerpání ukrajinských taktických raketových systémů země-vzduch (SAM). RF započala v hojné míře využívat jako formu kompenzace svých reserv (taktických raket vzduch země) UMPB D-30SN (Universal Interspecific Glide Ammunition o průměru 30 cm). Jedná se o víceúčelový typ klouzavé bomby, který může být odpalován nejen letouny, ale i systémy MLRS typu „Tornado-S“. V případě využití jako munice v rámci MLRS ​​"Tornádo", zdroj uvádí, že ruská strana využívá upgrade připojeného proudového motoru a de facto plná kazeta která je odpálena a dosáhne modus raket na výstupu. V současnosti docházím k úpravám, aby i letectvo RF mohlo používat model s motorem. Současně došlo k integraci soupravu s těžší bombou FAB-1500 a kazetovou municí RBK-500.


Restrukturalizace velících pravomocí a doplnění odborné personální kapacity na velitelských funkcích

Obnovení schopnosti provádět rozsáhlé pozemní ofenzivní manévry. Obnova schopnosti je spojena s redislokací velení na menší vojenské organizační jednotky a doplněním chybějících velících důstojníků. De facto ztráty z minulosti mezi důstojnickým sborem OS RF při původním rozdělení vojenských delegovaných pravomocí na tzv generálské úrovni snížilo tehdy operativnost rozhodovacích pravomocí. Tento aspekt byl eliminován doplněním důstojnického sboru a přenesením velení na menší organizační vojenské celky. Současně byl významně doplněn personální stav, kdy OS RF vedoucí bojovou činnost na Ukrajině s dispozicí 510 000 vojáků.


 
Otakar Foltýn, bývalý náčelník Vojenské policie, byl na konci května jmenován prvním vládním koordinátorem strategické komunikace. V této roli se zaměřuje na vytvoření silné a efektivní komunikace základních hodnot státu, ale také na boj proti dezinformacím a cizímu vlivu. V rozhovoru otevřeně hovoří o svých prvních dojmech z nové funkce, o cílech a prioritách, které si vytyčil, o výzvách, kterým čelí, ale i o důvodech, proč tuto roli nejprve odmítl.
 

Restrukturalizace vedení OS RF v návaznosti na předpoklad tzv. opotřebovávací války

Korupční skandály ve vedení OS RF a nová transpozice předpokládaného konfliktu, vedly PUTINA k realizaci personálních změn ve vysokých postech OS RF. Současně s tím i rozpočet RF na vojenské výdaje v roce 2023 se přes úroveň 8 % HDP RF. Ukrajinská strana vyhodnocuje náhradu ŠOJGU-a za BELOUSOVOV-a jako jednu z příčin změn, a to v návaznosti jak na jeho „ekonomickou gramotnost“ (vynakládání finančních prostředků efektivnějším způsobem), tak i eliminaci okruhu korupčního nedávného vrchního velitele OS RF (bývalý náměstek ministra obrany Timur IVANOV, zástupce náčelníka GŠ - generálporučík Vadim ŠAMARIN, náčelník Hlavní personální správy a Služby ochrany státního tajemství generál Jurij KUZNĚCOV, bývalý velitel 58. armády generál Ivan POPOV). Současně je druhotným cílem i širší kampaň Kremlu, která by deklarovala nový válečný etický standard v návaznosti na kritiku veřejnosti.


Efektivní nábor a výcvik personálních kapacit zapojených do bojové činnosti

Původní větší ohlášení tzv. částečné mobilizace v Ruské federaci ze dne 21.9.2022 bylo důsledkem reakce na neočekávané úspěchy ozbrojených sil Ukrajiny a s tím související stav ozbrojených sil Ruské federace. Cílem mobilizace Ruské federace bylo doplnit zcela chybějící personální stav obsluhy tankových a motostřeleckých vojsk. Personální stav kapacity OS RF vedoucí bojovou činnost na Ukrajině se rozšířily na 510 000 vojáků.


Na rozdíl od ZSU Ukrajiny OS Ruské federace efektivně zvládají doplňování reservistů do jednotek bojujících na Ukrajině. Dle vyhodnocení ukrajinské strany, existují zde dva úspěšné řešené zdroje náboru. V oblasti kontraktů ze zahraničí došlo v RF k zjednodušení legislativy, kdy liberalizace umožnila rozšíření zjednodušení v těchto oblastech. Došlo k možnosti zkrácení doby trvání jednorázové smlouvy o vojenské službě pro cizince, a to z pěti na jeden rok. U těchto osob nedochází k obnově dalšího kontraktu. V roce 2023 bylo rovněž zrušeno ustanovení, podle kterého musely osoby žádající o ruské občanství strávit šest měsíců aktivní účastí v přímých bojových činnostech OS RF. Následně v 01/2024 vstoupil v platnost další dekret, který zjednodušil kritéria pro cizince bojující na straně RF ve vztahu k jejich rodinným příslušníkům, kteří automaticky mají možnost získat občanství RF.


V neposlední řadě další novela umožnila cizincům, kteří si odpykávají trest odnětí svobody v RR dobrovolně nastoupit vojenskou službu. Současně plat v rámci kontraktu se pohybuje v řádu od 2 000 do 3 000 USD. Disponabilita výdajů na finanční ohodnocení je vysoká především pro kontraktory zemí Střední Asie (de facto primárně bývalých států Sovětského svazu a Afghánistánu), Okupovaných území Ukrajiny, [2]Sýrie, Srbska, některých zemí Afriky, minoritně zemí Latinské Ameriky, Indie a Nepálu. 


Změny v obranném vojenskoprůmyslovém komplexu RF

ZSU pracují s předpokladem, že RF do roku 2025 vyrobí a zmodernizuje 1600 hlavních bojových tanků (T-72, T-80 a T-90). Výrobní kapacita RF je omezena jednak počtem výrobních závodů (Nižní Tagil a Omsk), současně výrobním závodem pro tankové motory v Čeljabinsku, která závislá na dováženém průmyslovém vybavení, které nelze zcela outsourcovat z Číny.


Obdobně očekávaná výroba do roku 2025 v oblasti dělostřelecké munice, počítá s výrobou limitně 3 milionů kusů dělostřelecké munice v základní diversifikaci:

  • Granáty ráže 152 mm: základ ruských dělostřeleckých jednotek, především samohybné houfnice 2S3 “Akácie”, 2S19 “Msta-S” a tažené houfnice D-20 a 2А65 "Msta-B"1.

  • Granáty ráže 122 mm:  stále využívány na různých typech houfnic a dělo-houfnic, které OS RF stahují z jiných zemí jako je Srbsko, Severní Korea.

  • Granáty ráže 130 mm: používány na různých typech houfnic s určením proti pěchotních cílů  a lehkým obrněným vozidlům.

  • Granáty ráže 203 mm: určené pro samohybné houfnice ráže 203 mm, které jsou schopny ničit silně opevněné cíle na velké vzdálenosti.

 

OS RF v období 2021–2027 plánovaly nákup 150 nových letadel všech typů, včetně 76 stíhaček páté generace Su-57 a 20 kusů Su-34. Sériová výroba motorů pro Su-57 dle informací ze zdrojů nebude zahájena dříve než v roce 2025 a v současnosti proudové letouny Su-57 používají motory předchozí generace. OS RF musí v současnosti přijmout rozhodnutí, zda zajistí roční plánovanou výrobu, či budou revidovat plán výroby a obnovy jako náhradu ztracených a poškozených letadel a vrtulníků.


V roce 2023 bylo dodáno 15 kusů bojových vrtulníků Ka-52 a obdobně pro roky 2024 a 2025 OS RF plánují dodávku 15 kusů ročně. OS RF v reakci na nedostupnost ukrajinských motorů (Motor Sič) ruská společnost United Engine Corporation (UEC) vytvořila “centrum specializace”, které má čtyřnásobně zvýšit počet renovovaných dílů pro letecké motory. Toto centrum má sloužit k “nahrazení dovozu” a umožnit ruským letadlům pokračovat v provozu. Současně ruský výrobce motorů ODK-Aviadvigatel pracoval na vývoji turbovrtulového motoru PD-12V, který měl nahradit ukrajinský motor D-136. Tento ruský motor je založen na motoru PD-14 a byl rozpracován spolu s čínskou stranou, kdy motor PD-12B je základem pro čínský vrtulník Advanced Heavy Lifter (AHL).


Pozn.: Na vývoji motoru PD-12B, který má být rovněž určen pro čínský vrtulník Advanced Heavy Lifter (AHL) spolupracovala čínská společnost. Advanced Heavy Lifter (AHL) je společný projekt ruské společnosti Russian Helicopters a čínské společnosti Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Tento projekt má za cíl vytvořit vrtulník, který bude schopen přepravovat velké náklady. Současně nové pohonné jednotky PD-12B jsou mnohem výkonnější než předchozí modely. Jeho využití je rovněž pro Mi-26, kdy již započaly letové zkoušky nově motorizovaného Mi-26. Se sériovou výrobou PD-12B roce 2025.


V současné době mají OS RF dle analýzy HUR k dispozici 585 raket s doletem více než 500 kilometrů, a to cca 270 kusů balistických a řízených střel Iskander, 75 kusů "Kinžal",  cca 140 raket "Kalibr", cca 100 raket X-101, X-555 a X-55 s hlavicemi a v neposlední řadě 150 kusů raket X-22 z historické výroby. Zdroj z HUR uvádí, že od 03/2023 RF aktivně pracuje nejen na akumulaci zásob raket, RF se podařilo vyrábět mnohonásobně více raket než v předválečném období. V srpnu tak Rusko plánuje vyrobit 118 raket, včetně Kinžalu, Iskandra-M, Iskander-K, Kalibru, X-101 a modifikovaného X-22 (X-32).


 
Historik a ukrajinista David Svoboda se ve svých vyjádřeních k Ukrajině nedrží zpátky a napřímo pojmenovává, v čem Západ selhává: bere nejapné ohledy vůči Putinovi a chybí mu jasná strategie nejen vůči Ukrajině, ale i Rusku.
 

Protivzdušná a protiraketová obrana

Většina raket protivzdušné a protiraketové obrany však patří k typům krátkého a středního doletu, včetně přenosných systémů protivzdušné obrany (MANPADS). Pokud jde o výrobu každého z několika typů raket pro nejpokročilejší ruský systém dlouhého doletu S-400. RF je v současné době schopna produkce (rovněž s ohledem na dalšího výrobce systémů protivzdušné obrany - JSC "Severozápadní regionální centrum koncernu protivzdušné a kosmické obrany Almaz-Antej – závod Obuchovskij v Petrohradě), výroby až 2 000 raket PVO. 

 

Jak moc Rusko zasáhly sankce?

Rusko je i nadále schopno financovat své vojenské aktivity tím, že na ně výrazně zvyšuje svůj rozpočet. Ostatní výdajové položky byly seškrtány a deficit se prohloubil. Klesající příjmy z ropy však zvyšují rozpočtový deficit.


Klíčovou otázkou pro OS RF zůstává, zda nadále bude ve střednědobém horizontu schopno nahradit nedostatek dovozu ze zemí, na které se vztahují sankce. K sankčnímu režimu se připojilo osm z deseti největších ekonomik světa, důležitými výjimkami jsou Čína a Indie.


Ruský obranný průmysl zastavil, omezil nebo omezil výrobu několika high-tech zbraňových systémů, protože sankce omezily jeho přístup k nezbytným technologiím, přesto však OS RF jsou schopny účinně obcházet sankce a to i v oblasti přístupu k technologiím pro výrobu balistických střel (součástky pocházející z výrobních linek firem Texas Instrument, AMD a dceřiné Xilinx, od Integrated Device Technology, Intelu, Infineonu, Nexperie nebo Numonyxu atp.).


Narativy:

Navzdory sankcím je ruský vojensko-obranný průmysl (dále jen „VOP RF“) nadále schopen vyrábět některé ze svých high-tech přesných zbraní.

 

OS RF zvýšilo mnohonásobně výrobu raket oproti rokům do 2022 (předválečném období). V srpnu 2024  RF plánuje vyrobit 118 raket, včetně Kinžalu, Iskandra-M, Iskander-K, Kalibru, X-101 a modifikovaného X-22 (X-32). 

 

RF dováží zbraně a komponenty ze zemí, které se nepřipojily k sankčnímu režimu. Dováží útočné drony z Íránu, tanky a obrněná vozidla z Běloruska a dělostřeleckou munici ze Severní Koreje.

 

OS RF přepracovávají své zbraňové systémy tak, aby došlo k snížení závislosti na západních technologiích. Stále OS RF nejsou schopny zcela nahradit západní komponenty vlastními, a to i požadavek na základě tehdy zadané analýzy soběstačnosti VOP RF zcela redukovat závislost na západních komponentech v 826 zbraňových systémech.

 

OS RF naplňují potřebu i formou "dekonzervace" a [3]modernizace zbraňových systémů z období Sovětského svazu, které se nebyly závislé na západních technologiích. Příkladem této praxe je modernizace zhruba 800 tanků T-62. Modernizace zahrnuje upgrade v reaktivním pancéřování a vylepšených senzorů. Podobný modernizační projekt se týká obojživelných obrněných průzkumných automobilů BRDM-2, které jsou vybavovány novým motorem, tepelným zaměřovačem a přídavným pancéřováním.

 

Nastavení tzv válečné ekonomiky RF umožnil výrazně zvýšit rychlost výroby v důsledku zvýšené poptávky a více zdrojů pro toto odvětví. RF je tak tak schopna zvýšit výrobu těch zbraňových systémů, které schopno vyrábět navzdory sankcím. To nepomáhá problému technologické degradace, ale pomáhá to řešit ztráty techniky a výzbroje.

 

Přes výše uvedené problémy, jsou OS RF plně soběstačné ve výrobě mezikontinentálních balistických raket a ponorek, včetně těch jaderných. Proto, zatímco několik odvětví konvenčního zbrojního průmyslu trpí sankcemi, většina ruského jaderného arzenálu zůstává nedotčena.

 

ZSU dle informací kontaktu údery na vojensko strategické cíle okupovaného Krymu, včetně dopravní infrastruktury zásobovacích tras, nevyjímaje nové  zásobovací alternativy, železniční traťě vedoucí podél Azovského moře z ruského (Rostova na Donu, Mariupol, Berďansk, Krym). 


 

[1] Poznámka z veřejných zdrojů: Na počátku plnohodnotné ruské invaze PVO ZSU využívala prototyp Almaz-Antej S-300 (RS-SA-10 Grumble) pro boj na velké vzdálenosti a Tichomirov 9K37-M1 Buk (RS-SA-11 Gadfly) pro cíle středního doletu. V 2023 došlo ze strany západních spojenců k přehodnocení stavu v návaznosti na četnost využití antiraket výše uvedených komplexů a možnosti jejich dodání. V tomto ohledu došlo k rozšíření a i náhradě  některých ukrajinské systémů PVO.  Ukrajinské S-300 byly z větší části nahrazeny americkými M902 PAC-3. Dále byla dohodnuta dodatečných dodávek S-300 z Řecka, které provozuje S-300PMU1 (RS-SA-20 Gargoyle). Ukrajinská protivzdušná obrana byla rovněž posílena zavedením systémů krátkého až středního dosahu Diehl IRIS-T SLM a Kongsberg/RTX National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS).


[2] Kontraktoři v první vlně pocházeli primárně z vládních jednotek na základě dohody s prezidentem ASSADEM,  mezi ně patřila např. elitní 25. divize speciálních sil a brigáda Liwa al-Quds, složená ze syrských Palestinců, která v minulosti absolvovala výcvik specialistů OS RF.


[3] OS RF obdrží do podzimu 2024 celkem cca 1600 tanků, a to 400 modernizovaných T-62 z uložených zásob a více než 700 modernizovaných T-72 a T-80, rovněž z uložených zásob.  Do 500 kusů bude zcela nových T-90M.

19 zobrazení

Comments


NEJČTENĚJŠÍ

HLAVNÍ PARTNER

1.png

PARTNEŘI

CZ_DEFENCE_ctverec_claim_krivky.jpg
Screenshot 2021-05-27 at 9.58.59.png
bottom of page