top of page

ARCHIV

Až miliardu korun získá Vysoká škola CEVRO. Chce být univerzitou

Při příležitosti zahájení 18. akademického roku uzavřely Vysoká škola CEVRO a Nadace C-EDUCA Smlouvu o spolupráci a podpoře. Předmětem spolupráce je transformace Vysoké školy CEVRO na vysokou školu univerzitního typu - CEVRO University.


Zahájení slavnostního večera k 18. narozeninám VŠ CEVRO: Ivan Langer, zakladatel a předseda Správní rady VŠ CEVRO, Barbora Holečková, členka Správní rady Nadace C-EDUCA a Pavel Tykač, zakladatel Nadace C-EDUCA a člen Čestné rady VŠ CEVRO.

Cílem je vytvořit - z pohledu počtu studentů - programově malou, avšak výběrovou vzdělávací instituci se silným vědecko-výzkumným potenciálem a intenzivní mezinárodní spoluprací v podobě společných studijních programů s univerzitami v zahraničí. Spolupráce umožní rozvoj již existujících bakalářských i magisterských studijních programů v oblasti politologie, mezinárodních vztahů, veřejného a soukromého práva, ekonomie a bezpečnosti a jejich rozšíření o nové, včetně doktorských studií. Dojde také k rozsáhlému posílení akademického sboru o další významné osobnosti z řad respektovaných akademiků i odborníků z praxe, a to z veřejného, tak i soukromého sektoru, zvýšení kvality existujících i rozvoj nových akreditovaných studijních programů, posílení v oblasti vědy a výzkumu.


Součástí dohody je rovněž záměr vytvoření stipendijních programů, které umožní odstranit potenciální sociální bariéru pro nadané a motivované studenty při studiu na soukromé vysoké škole. Spolupráce se strategickým partnerem rovněž zajistí výuku ve vlastních, nově rekonstruovaných, prostorách Vysoké školy CEVRO v komplexu historických budov v centru Prahy.


„Svým zaměřením, obsahem a rozsahem představuje dohoda mezi Vysokou školou CEVRO a Nadací C-EDUCA jeden z nejvýznamnějších filantropických počinů v oblasti vzdělávání v novodobé historii České republiky. V osobách zakladatelů Nadace C-EDUCA vysoká škola získává nejen nové členy své Čestné rady, ale zejména významné osobnosti, jejichž odborné a podnikatelské zkušenosti využije při tvorbě a naplňování svého Strategického plánu rozvoje.“ Ivan Langer – zakladatel Vysoké školy CEVRO a předseda Správní rady VŠ CEVRO„Podpoře vzdělávání se věnuji již nějakou dobu a z tohoto projektu jsem nadšen. Jsem rád, že mohu přispět k vytvoření univerzity, která vede své studenty ke kritickému myšlení, a která se otevřeně hlásí k hodnotám, které jsou i mně velmi blízké: svoboda, vláda práva, tržní ekonomika a liberální demokracie. Vzhledem k historii CEVRO a jeho potenciálu dalšího růstu jsme společně s René Holečkem založili Nadaci C-EDUCA, která bude partnerem Vysoké školy CEVRO při naplnění její ambice stát se univerzitou. Tento komplexní proces potrvá několik let a celkové náklady mohou vystoupat až k jedné miliardě korun.“ Pavel Tykač – zakladatel Nadace C-EDUCA a člen Čestné rady VŠ CEVRO


„Budoucnost České republiky vidím v mladých vzdělaných lidech. Přeji si, aby Vysoká škola CEVRO a v budoucnu CEVRO University byla školou první volby nejen pro ty, kdo vidí svoji budoucnost ve studiu na zahraničních vysokých školách, ale zejména pro ty, kdo mají touhu na sobě pracovat, vzdělávat se, rozvíjet svůj osobní potenciál s ambicí jednoho dne pozitivně ovlivňovat podobu naší země i světa kolem nás. Jsem přesvědčen o tom, že CEVRO takovou školou je a takovou univerzitou bude, a to i díky podpoře, kterou jsme se rozhodli společně s Pavlem Tykačem a naší Nadací C-EDUCA poskytnout. Věřím, že již teď se nám podařilo inspirovat další podporovatele a že gravitační síla CEVRO v budoucnu jen poroste.“ René Holeček – zakladatel Nadace C-EDUCA a člen Čestné rady VŠ CEVROVysoká škola CEVRO je soukromou vysokou školou se sídlem v Praze zřízenou podle zákona č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách, poskytující vysokoškolské vzdělání v 6 bakalářských, 6 magisterských studijních programech a v 9 navazujících postgraduálních programech MPA, LL.M., MBA a P.G.D.J., v nichž aktuálně studuje více než 800 studentů a studentek. Od založení Vysoké školy CEVRO v září 2006 úspěšně ukončilo některý z jejích studijních programů více než 2600 absolventů a absolventek. Vysoká škola CEVRO byla založena jako neziskový subjekt, nejprve jako obecně prospěšná společnost, po přijetí nového občanského zákoníku proběhla její transformace na zapsaný ústav; její nezisková a veřejně prospěšná podstata tak zůstala, zůstává a zůstane i nadále zachována. Po svém založení používala název Vysoká škola CEVRO Institut, který se od letošního nového akademického roku změnil na Vysoká škola CEVRO.


Nadace C-EDUCA byla zřízena k trvalé službě společensky užitečnému účelu a slouží veřejně prospěšnému i dobročinnému účelu. Účelem nadace je všestranně přispívat k rozvoji společnosti a zlepšovat kvalitu života lidí v místech svého působení, a to zejména podporou vzdělanosti, vědy, výzkumu a vývoje, ochranou liberální demokracie, právního státu, lidských práv a konzervativních hodnot. Nadace poskytuje trvalou podporu Vysoké škole CEVRO, jako vysokoškolské instituci založené na principech svobody, vlády práva, tržní ekonomiky a liberální demokracie, a to za účelem jejího dlouhodobého rozvoje a zajištění podmínek pro poskytování kvalitního vysokoškolského vzdělání.


Pavel Tykač je český podnikatel a investor. Je zakladatel a beneficient skupiny Sev.en, která podniká v Evropě, USA, Kanadě a Austrálii. Hlavními předměty činnosti jsou těžba surovin, výroba elektrické energie a obchod s komoditami. Společně se svou ženou Ivanou založili obecně prospěšnou společnost Women for Women, která je iniciátorem a provozovatelem největšího českého projektu školního stravování sociálně slabých dětí - Obědy pro děti. Podporuje také program výuky českého jazyka na University of Oxford.


René Holeček je český průmyslový podnikatel a investor. Je majoritním akcionářem skupiny Colt CZ Group, která je společně se svými dceřinými společnostmi jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. V minulosti se podílel na privatizaci Třineckých železáren, a.s. René Holeček je také zakladatelem Nadace Rodiny Holečkových, která podporuje české vzdělání a školství, zdravotnictví a vědu a výzkum.


Kontakt pro média: Radek Ježdík, radek.jezdik@vsci.cz, tel.: 731 450 909

220 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


NEJČTENĚJŠÍ

HLAVNÍ PARTNER

1.png

PARTNEŘI

CI_Postgradualy_1200x627_09_17-1[2].gif
CZ_DEFENCE_ctverec_claim_krivky.jpg
Screenshot 2021-05-27 at 9.58.59.png
bottom of page