top of page

ARCHIV

Za profesorem Dušanem Hendrychem

Některé zprávy se neposlouchají snadno, zvláště, když jde o ztrátu člověka, jenž svou noblesou, vzděláním, rozhledem i autoritou obohacoval nejen české (s)právní prostředí: profesor Dušan Hendrych zemřel 26. ledna 2021 ve věku 93 let.


Dušan Hendrych při přebírání ceny Právník roku 2011, zdroj: Advokátní deník.

Dušan Hendrych patřil k nestorům českého správního práva. V devadesátých letech působil jako děkan Právnické fakulty Karlovy univerzity. Na sklonku své bohaté kariéry se pak stal jedním z „otců zakladatelů" nové soukromé vysoké školy CEVRO Institut založené v roce 2006 v Praze. Spoluzakládal a vedl zde Katedru veřejné správy a podílel se na vzniku postgraduálního studia pro úředníky veřejného sektoru. Přinášíme několik vzpomínek na Dušana Hendrycha právě od jeho kolegů z CEVRO Institutu.


Ivan Langer, předseda správní rady vysoké školy CEVRO Institut

Profesor Dušan Hendrych byl „mým děkanem“ v době studií na Právnické fakultě UK v Praze. Měl jsem to štěstí, že jsem ho mohl poznat i v jiné roli, než jako děkana a pedagoga. A to jako vzdělaného, moudrého, vtipného a inspirativního člověka. I proto se pro mě stal nezpochybnitelnou autoritou, odbornou i lidskou.


Když jsme se s kolegy v CEVRO rozhodli založit vysokou školu, naše životní cesty se opět protnuly. Byl to právě on, kdo se stal jedním z „otců zakladatelů“ VŠ CEVRO Institut, jednou z jejích nejvýraznějších osobností a prvním garantem studijního programu Veřejná správa. Byl to právě on, kdo pro mě byl díky svým názorům na roli státu v životě občanů jedním z „duchovních otců“ projektů e-governmentu, které jsem s kolegy mohl realizovat v pozici ministra vnitra. Proměna ministerstva vnitra z ministerstva strachu na ministerstvo vnitřních věcí byla tak i jeho zásluhou.


Připomínám to obzvláště dnes, kdy v mnoha ohledech česká veřejná správa rezignovala na roli služebníka občanů, a ovládá ji „vrchnostenské myšlení a konání“, natolik odlišné od toho, co profesor Dušan Hendrych učil své studenty na „své“ vysoké škole a co jim vždy připomínal při loučení na promocích. ˜„Více Hendrychů!“ chce se mi zvolat! O to víc bude chybět!


Ivan Langer, Ladislav Mrklas a Dušan Hendrych při oslavě 10 let od založení CEVRO Institutu.

Josef Šíma, rektor vysoké školy CEVRO Institut

Pan profesor Dušan Hendrych byl duší naší školy. Při vzniku ji zaštítil svou odbornou autoritou, vdechl jí život a položil pevné základy jejímu dobrému jménu. Dodal jedinečný obsah studijním programům CEVRO Institutu zaměřeným na veřejnou správu a dbal o jejich rozvoj. Pro studenty byl ale mnohem více než jen erudovaným učitelem. Byl pro ně vzorem. Vzhlíželi k němu, před zkouškami se sice obávali, zda projdou jeho přísnými kritérii, ale následně byli velmi hrdí, že mají složenou zkoušku u Pana profesora!


Pro mne jako rektora nemohlo být nic lepšího, než mít Dušana Hendrycha v profesorském sboru. Nejenže se člověk nemusel obávat o kvalitu klíčového oboru školy, ale potřebovala-li škola, jejíž jméno v počátcích existence bylo odborné veřejnosti neznámé, nového pedagoga nebo třeba řečníka na konferenci, stačilo vyslovit jméno „Hendrych“ a již nebylo třeba nic dodávat a oslovený rád souhlasil. Pan profesor byl garancí serióznosti a zárukou kvality celé instituce, s níž své jméno spojil. Bude nám všem chybět!


Dušan Hendrych na půdě vysoké školy CEVRO Institut v roce v roce 2012.

Soňa Kodetová, absolventka oboru Veřejná správa na CEVRO Institutu

Dnes je pro mne velmi smutný den, odešel můj vedoucí katedry, který byl nejen skvělým profesorem a gentlemanem, ale současně i velkou osobností a báječným člověkem. Osobně nejvíce vzpomínám na jeho úžasný přístup právě k nám studentům, kdy nám vždy laskavě a s velkým smyslem pro humor trpělivě otevíral cestu k netušeným komnatám vědění.


Podělím se s vámi o jednu osobní vzpomínku, která souvisí s psaním mé magisterské práce. Ve chvíli, kdy jsem si zvolila téma diplomové práce o Číně, vedení školy mi radilo zvážit tento záměr. Jediný prof. Hendrych mi naopak doporučil tematicky se věnovat správě věcí veřejných v historickém vývoji Číny. Byl to on, kdo nadšeně zvolal „Dělejte to!“, když jsem za ním přišla pro potvrzení mé diplomky. Pokorně jsem špitla, že přece neví, proč za ním jdu. A on mi odpověděl: „Copak se v tomto baráku něco utají?! A mám pro vás skvělého vedoucího práce.“ A to, že vedoucím byl prof. Tomášek z Právnické fakulty mi doslova vzalo dech. Výzva byla přijata, práci jsem obhájila na jedničku a bylo to právě proto, že mi můj pan profesor tolik věřil. Děkuji a nikdy nezapomenu!!!


Petr Kolář, Dušan Hendrych a Valentina Nedělová při státních zkouškách na CEVRO Institutu v roce 2016..

Petr Kolář, prorektor vysoké školy CEVRO Institut v letech 2006–2013

Poznal jsem Vás, pane profesore, ve Vaší roli děkanské a pedagogické, abych pak měl tu čest Vás blíže poznat při nespočtu „pohárků“, myšlenek, moudrých a vlídných slov.

Obdivoval jsem Váš přehled a nadhled v celé široké oblasti správní vědy, správního práva s nutným přesahem do práva ústavního, i to jak jste dokázal tento přehled využít v pedagogických přístupech.


V rozpravách nad podobou studijních plánů a nad obsahem výuky vůbec jsem vždy s radostí ocenil zásadní vliv Vaší autority na profilaci a návaznost jednotlivých předmětů. Poučením byl pro mne Váš důraz na nutnost pochopení obecných principů a zásad fungování veřejné správy ze strany studentů, aby až následně mohli detailně proniknout do tajů své budoucí specializované oblasti. Ve světě soustředěném na „kompetence“ pro budoucí „managery“ veřejné správy, ve světě rámovaném všeobjímající Boloňskou deklarací si člověk díky Vám takto uvědomil, kde jsou pravé pedagogické hodnoty.


Neobyčejně inspirativní pro mne byly i společné rozhovory, jichž se účastnil např. profesor politologie Miroslav Novák a vy jste tak měl prostor vyslovit se k tradičnímu provázání právní vědy s dimenzí sociologickou a politologickou. Stejně tak vzpomínám pamětihodných diskusí s profesorem Františkem Zoulíkem o vztahu práva soukromého a veřejného. Váš nadhled výrazně přesahující rámec oboru správního práva pak vždy byl patrný při aktuálních debatách ústavněprávních, stejně jako historickoprávních.


Jít ke kořenům …, vycházet z principů …, držet zásady… právě tato slova budu mít, vážený pane profesore, spojené vždy s Vámi. A moc Vám – zdaleka nejen za ně – děkuji.


Ladislav Mrklas, prorektor vysoké školy CEVRO Institut v letech 2009–2020

Nikdy nezapomenu na chvíle strávené s panem prof. Hendrychem. Bylo to vždycky osvěžující, protože jste nikdy nevěděli, odkud přijde nějaká štiplavá a obvykle velice trefná poznámečka. Zvláště, pokud byl člověk z jiného oboru, třeba byl politolog. Bylo to vždycky inspirativní, jelikož žádná taková poznámečka nebyla samoúčelná, vždycky v ní byla ukryta myšlenka, lidská moudrost. Něco, co člověka nutilo přemýšlet. A občas i přehodnocovat zdánlivě nepřehodnotitelné.


Bylo to vždycky přátelské, protože pan profesor prostě měl rád lidi, dokonce docela různé lidi, nikdy nikým nepohrdal. A tak setkat se s ním, to byl takový malý, a nutno dodat občas i docela náročný, svátek. Ale tak to má s velkými osobnostmi být. Pane profesore, děkuji, děkujeme! 

Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. (26. 12. 1927 - 25. 1. 2021), emeritní profesor Univerzity Karlovy a přední odborník správního práva a správní vědy. Svou vědeckou a pedagogickou činnost zaměřoval především na obecné otázky správního práva, organizaci veřejné správy, správní vědu a na širší problematiku veřejného práva. Publikoval v oboru ústavního práva, správního práva a správní vědy, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Podílel se na založení soukromé vysoké školy CEVRO Institut, kde garantoval obor Veřejná správa.

411 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


NEJČTENĚJŠÍ

HLAVNÍ PARTNER

1.png

PARTNEŘI

CI_Postgradualy_1200x627_09_17-1[2].gif
CZ_DEFENCE_ctverec_claim_krivky.jpg
Screenshot 2021-05-27 at 9.58.59.png
bottom of page