top of page

ARCHIV

PARABORN – reakce na období měkkých cílů

V devadesátých letech 20. století se i evropští lékaři museli znovu naučit umění válečné medicíny. A také proto vznikl tréninkový koncept PARABORN, který představuje lékař Václav Jordán.V devadesátých letech jsme byli konfrontováni se situacemi, na které nás lékařské fakulty nepřipravily. Jednalo se o tři zásadní aspekty ovlivňující lidský život: bezpečnost, kulturní prostředí a medicínu. Tyto tři sudičky každého lidského života mohou být do určité míry kontrolovány v čase a místě. Když se podíváme zpět na devadesátá léta, to, čemu dnes říkáme válečná medicína, bylo již zapomenuto. Jednalo se o ostrý kontrast civilizačního, technického a politického pokroku s největší hanbou evropského kontinentu od druhé světové války: s konfliktem v bývalé Jugoslávii.


Na jedné straně jsme byli svědky toho, že lidská práva v bazální medicíně byla v bitevním poli pošlapávána. Mnohdy nebylo možné se dovolat pomoci, a už vůbec ne specializované lékařské péče. Lidé často umírali na nemoci, které by za standardních podmínek byly léčitelné. Nebyl to jen nedostatek lékařských kapacit, ale i nevůle politická či etnický a náboženský problém.


Když se podíváme zpět na devadesátá léta, to, čemu dnes říkáme válečná medicína, bylo již zapomenuto. Jednalo se o ostrý kontrast civilizačního, technického a politického pokroku s největší hanbou evropského kontinentu od druhé světové války: s konfliktem v bývalé Jugoslávii.

Na druhé straně jsme my, lékařský personál, byli konfrontování s celosvětovým rozmachem nových medicínských oborů, ať už v oblasti genetiky, onkologie či transplantologie.


Trénink PARABORN ve Švýcarsku, zdroj: archiv VJ.

V minulosti i dnes je velmi jednoduché z jednotlivce či skupiny osob vytvořit měkký cíl. Například neposkytnutím potřebné lékařské péče. V situacích, kde se nedostává základní lékařské péče, jsou lékaři těmi, kdo spěchají na místa konfliktů, kde jsou vystaveni možnosti útoků a odlišnému kulturnímu prostředí. Tehdy jsem si uvědomil, že v tom je kámen úrazu.


Na konci dvacátého století jsme vstoupili do období asymetrických válečných konfliktů. Ty se dají definovat jako OBDOBÍ MĚKKÝCH CÍLŮ. Platí pro ně stejné základní tři atributy jako pro medicínu katastrof: komunikace — krvácení — vzdálenost.


Měkké cíle

Měkké cíle jsou geograficky, státně, etnicky, geneticky, kulturně a politicky definované oblasti, ale i útvary, enklávy, budovy, skupiny osob, cellulárni a subcellulárni struktury a jejich funkce, včetně transkripce genetického kódu a genomu, vystavené neočekávanému útoku omezující a modelující jejich odolnost a narušující jejich integritu.


Porodnictví a péče o matku i dítě za ztížených podmínek, porody v krizových oblastech, geograficky nedostupných místech, či naopak v městských aglomeracích, kde zvláštní postavení mají domácí porody: To jsou bazální součásti urgentní medicíny a dozajista mají své místo i v nově vznikající medicíně katastrof.


PARABORN

Před lety jsem vytvořil výukový koncept PARA BORN, kde ve slově PARA jsou zastoupeni „paramedici“ a ve slově „born“ všechny rodící ženy. V dynamické době od začátku milénia jsme konfrontováni s neustávajícími útoky na měkké cíle, kde i Červený kříž již není místem záchrany, ale cílem útoků.


Z těchto důvodů jsem spolu s rozsáhlým týmem odborníků koncipoval výcvikový dokument pro „first responders“ a pro zvládání krizových situací v porodnictví a příbuzných segmentech. Po dlouhou řadu let podléhá koncept PARABORN vývoji v závislosti na situaci v medicíně a politickém prostředí. V zahraničí jej aktivně propagujeme a školíme složky záchranných týmů.

PARABORN ovšem vzhledem k novým způsobům boje vnímám i jako vyzvu postavit se novým situacím v ochraně obyvatel, potažmo ve společenské oblasti limitující nejen záchranný zdravotnický systém.


Koncept PARABORN se ale dotýká širšího spektra, než pro který byl původně koncipován. V dynamice epochy, ve které žijeme, jej nelze oddělit od oblasti ochrany a obrany, ale i od problematiky multikulturality či migrace.


Cílovými skupinami, pro které je koncept PARABORN určen, jsou tedy nejenom paramedici, lékaři, zdravotníci, ale i všechny struktury, které mají podíl na zvládáni krizových situací v krizových oblastech za účelem ochrany měkkých cílů: IZS, policejní složky, armáda, bezpečnostní agentury a v širším kontextu i lidé věnující se práci v organizacích poskytujících humanitární pomoc v krizových oblastech.


Václav Jordán

Zakladatel konceptu PARABORN


 

Článek je prezentací partnera CEVROARENY.

656 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Komentáře


NEJČTENĚJŠÍ

HLAVNÍ PARTNER

1.png

PARTNEŘI

CI_Postgradualy_1200x627_09_17-1[2].gif
CZ_DEFENCE_ctverec_claim_krivky.jpg
Screenshot 2021-05-27 at 9.58.59.png
bottom of page