top of page

ARCHIV

PARABORN – reakce na období měkkých cílů

V devadesátých letech 20. století se i evropští lékaři museli znovu naučit umění válečné medicíny. A také proto vznikl tréninkový koncept PARABORN, který představuje lékař Václav Jordán.V devadesátých letech jsme byli konfrontováni se situacemi, na které nás lékařské fakulty nepřipravily. Jednalo se o tři zásadní aspekty ovlivňující lidský život: bezpečnost, kulturní prostředí a medicínu. Tyto tři sudičky každého lidského života mohou být do určité míry kontrolovány v čase a místě. Když se podíváme zpět na devadesátá léta, to, čemu dnes říkáme válečná medicína, bylo již zapomenuto. Jednalo se o ostrý kontrast civilizačního, technického a politického pokroku s největší hanbou evropského kontinentu od druhé světové války: s konfliktem v bývalé Jugoslávii.


Na jedné straně jsme byli svědky toho, že lidská práva v bazální medicíně byla v bitevním poli pošlapávána. Mnohdy nebylo možné se dovolat pomoci, a už vůbec ne specializované lékařské péče. Lidé často umírali na nemoci, které by za standardních podmínek byly léčitelné. Nebyl to jen nedostatek lékařských kapacit, ale i nevůle politická či etnický a náboženský problém.


Když se podíváme zpět na devadesátá léta, to, čemu dnes říkáme válečná medicína, bylo již zapomenuto. Jednalo se o ostrý kontrast civilizačního, technického a politického pokroku s největší hanbou evropského kontinentu od druhé světové války: s konfliktem v bývalé Jugoslávii.

Na druhé straně jsme my, lékařský personál, byli konfrontování s celosvětovým rozmachem nových medicínských oborů, ať už v oblasti genetiky, onkologie či transplantologie.


Trénink PARABORN ve Švýcarsku, zdroj: archiv VJ.

V minulosti i dnes je velmi jednoduché z jednotlivce či skupiny osob vytvořit měkký cíl. Například neposkytnutím potřebné lékařské péče. V situacích, kde se nedostává základní lékařské péče, jsou lékaři těmi, kdo spěchají na místa konfliktů, kde jsou vystaveni možnosti útoků a odlišnému kulturnímu prostředí. Tehdy jsem si uvědomil, že v tom j