top of page

ARCHIV

GLOSA: Nezakazujte nám dopisy, prosím

SDĚLENÍ PARTNERA: Smráká se nad dopisem. Rozčiluje a znejišťuje státní orgány. Technologie obálek se překotně vyvíjí a není už tak jednoduché beze stopy do dopisu vstoupit a sdělení přečíst. Tedy bez příslušných povolení, daných zákonem. Já jsem Bohabojný občan, plně zákony dodržující a nemám s tím problém. Ale vadí mi, když by měl jeden státní úředník (vyšetřovatel) motivovat druhého státního úředníka (pošťák), aby jim na rozkaz třetího státního úředníka (kdokoliv nad vyšetřovatelem) můj dopis na chvíli „půjčil“, či se jiným způsobem pokoušeli dostat k obsahu mého sdělení rodině, přátelům či jen tak komukoliv jinému. Takový obsah by měl být státu v podstatě ukradený. Pokud z různých důvodů není, má na to stát legislativně funkční nástroj. A pokud ten svým rozsahem nestačí, je nutné jej aktualizovat. Já chci totiž dopisy psát dále, v plně soukromé a intimní formě. Takže prosím, nezakazujte dopisy. Pohledy mi nevyhovují.Samozřejmě je to analogie. Víte, velmi rád parafrázuji online svět skrze naše offline bytí. Koneckonců, osobně věřím a prosazuji, že se v online prostoru máme chovat tak, jako v běžném životě (nezaměňujte prosím s odstraněním anonymity). A že dokud to tak nebude, nedojde společnost klidu. End-to-end šifrovaná zpráva je pro mě takovým dopisem. Jeho protiváhou je pak email, coby pohlednice (pro dříve narozené můžu zmínit i korespondenční lístek).


Ale k věci. Skuteční Zločinci, s velkým Z, nebezpeční pro lidstvo, na veřejně dostupných komunikačních platformách nejsou. Mají jiné, kvalitnější prostředky, komunikují jinými kanály. Policie a zpravodajské služby, a mj. dle návrhu novely ZEK už i např. ÚHOS (!), se (ne)vědomě snaží podchytit nižší, spíše výkonné vrstvy tohoto Zla. A nejen já jsem přesvědčen, že k tomu má přispět stará dobrá práce v terénu, lidská síla, výkonná, zkušená, inovativní. Vždy tomu tak bylo a vždy bude. Nenechme se zmást mediálním zbožštěním SIGINT prostředků. Jen se o nich více píše, protože stojí více financí. Ta historicky odvěká práce v poli je natolik specifická, že o ní vlastně nemá kdo co psát. Převedu-li to do praktické ukázky, lze říci, že teroristický útok v Kábulu byl vždy uskutečněn, pokud jej naplánovali profesionálové. Ty nejnebezpečnější útoky jakkoliv masivní sledování většinou nezastaví. Závěrem ale musím uznat, že je samozřejmě příjemné potírat zlo z kancelářské židle, bez složitého pachtění a hlavně nebezpečí.


Jenže tak to nemůže nikdy zcela fungovat. Neexistuje žádný zlatý klíč, žádná stříbrná kulka, žádná absolutně nestranná osoba. V posledním případě je to většinou spíše naopak. A nasazení AI není zcela efektivní řešení proti možnost zneužití. Obrovské množství kauz vyšumělo proto, že došlo ke zkreslení dílčích informací, jejich vytržení z kontextu. Vyšetřovaný i vyšetřovatel sice hovořili stejnou mateřštinou, ale přesto každý jiným jazykem. Podstatou úspěšného odhalení Zla a jeho eliminace je totiž především jeho plné pochopení.


Všichni dělají chyby. A díky Bohu za ty na druhé straně. Z chybného střípku lze často poskládat celou mozaiku. Zde by mohl oponent říci „ha, a co ty na to?“. Jenže nezapomínejme, že nežijeme v černobílém světě. A jestliže přistoupíme na premisu, že pravdy jsou vždy dvě - ta naše a ta jejich, tak i Dobro a Zlo není mnohdy jasně definováno. Vytvoření možnosti obejít e2e šifrování podle britského návrhu či jeho úplná eliminace, jak si přejí v USA, by v globální světě znamenalo naprosto bezprecedentní zásah do práv všech

obyvatel planety, kteří mají přístup k internetu. Uvědomme si, že ta větší část nemá to štěstí, aby žila v relativně svobodném světě. V tom našem si sice ještě pořád můžeme užívat svobody slova, ale stává se z toho tak trochu Safari ZOO. V tom druhém by přišli o možnost komunikovat s pocitem, že to represivní složky nepodchytí.


Komunikace státních složek EU přejde v několika málo letech do kvantového prostoru (projekt EUROQCI). Komerční sektor má na výběr. Může si pořídit uzavřené on-premise řešení, nezávislé na mobilním telefonním čísle, jenž podle nové legislativy EU nespadá pod žádný kontrolní mechanismus. V ČR sídlí jeden z mála světových vývojářů, toto nabízející. Veřejná část planety však zůstane bez možnosti privátní formy komunikace. A nezapomínejme, že po pracovní době do ní patří i velká část státního a komerčního sektoru.


IT sektor by neměl podléhat tlakům státních aktérů a jejich výzvám ke spolupráci na tomto poli s cílem zavedení plošných opatření. Teoreticky může být diskuze o jasné identifikaci uživatele, nicméně jeho právem musí zůstat plná ochrana a vlastnictví dat a jí/jím vytvořeného obsahu. Na plošná opatření stejně protichůdně zareaguje nemalá část IT sektoru, která bude na rozdíl od státní správy vždy více inovativní a progresivní.


A ještě výrazněji zareaguje i Zlo, které jede v zcela jiných morálních a finančních dimenzích. Jeho koncoví vykonavatelé a hráči budou vždy duchem slabší než hlava hydry a budou dělat při komunikaci chyby. Jejich eliminace ale nepřinese dlouhodobě žádný skutečný efekt. Jsou lehce nahraditelní.


No, když bude nejhůře, snad nám zůstanou dopisy. Listovní tajemství je naštěstí v některých jurisdikcích ceněno výše než elektronické a otevřít dopis dá orgánům mnohem více práce a administrativy, než se vám dostat do telefonu či počítače. Je to pomalá forma komunikace, ale stejně nám COVID ukazuje, co je důležité a co ne, nemyslíte? 

Mgr. Filip Filipovič, člen týmu BabelApp416 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


NEJČTENĚJŠÍ

HLAVNÍ PARTNER

1.png

PARTNEŘI

CI_Postgradualy_1200x627_09_17-1[2].gif
CZ_DEFENCE_ctverec_claim_krivky.jpg
Screenshot 2021-05-27 at 9.58.59.png
bottom of page